Často kladené otázky

Jaká je výše půjčky pro stávající klienty?

30.000,-Kč

Když nemůžu splácet půjčku včas, můžu prodloužit dobu splácení?

Ano, můžete. V tomto případě zašleme vám dodatek ke smlouvě, ve kterém budou stanoveny nové úroky.

Jak můžu splatit úvěr?

Online přes ThePay nebo bankovním převodem na náš účet.

Jak můžu požádat o půjčku?

Přihlaste se do uživatelské sekce, vyplňte chybějící údaje a požádejte o půjčku.

Proč musím poslat 0.1 - 1,-Kč na účet Emma's Credit?

V tomto případě můžeme ověřit, že je číslo účtu správně zadané a že jste skutečně majitelem tohoto účtu.

Kdy si můžu vzít další půjčku?

Ihned po splacení aktuální půjčky.

Jak přiřadím číslo účtu do svého profilu ?

Číslo bankovního účtu se do klientského profilu přiřadí automaticky po úhradě identifikačního poplatku dle platebních instrukcí viz. Váš e-mail...

Jak změním číslo účtu ?

Pro změnu čísla bankovního účtu je potřeba uhradit identifikační poplatek (viz. platební informace ve Vašem e-mailu) z nového bankovního účtu.

Nemám vlastní účet, je to problém ?

Můžete využít i cizí bankovní účet pouze v případě, že k němu máte zřízeno dispoziční právo a můžete jej doložit.

Půjčujete také cizincům?

Ano, ale pouze pokud má klient povolení k trvalému či přechodnému pobytu v ČR a pracovní smlouvu min. na dobu trvání úvěru."

Půjčujete také matkám na mateřské dovolené?

Ano, půjčujeme.

Kdo je politicky exponovaná osoba?

Politicky exponovanou osobou se rozumí:


a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména:

 • hlava státu,
 • předseda vlády,
 • vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník),
 • člen parlamentu,
 • člen řídícího orgánu politické strany,
 • vedoucí představitel územní samosprávy,
 • soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky,
 • člen bankovní rady centrální banky,
 • vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,
 • člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem,
 • velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,


b) fyzická osoba, která je:
 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Jaká je výše půjčky pro nové klienty?

30.000,-Kč